info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

INDUSTRIER MED SPILDVARME

Typiske kilder til spildvarme:

 • Kedler, fyr, varmeapparater, teglovne, forbrændingsturbiner, motorer
 • Tørreovne, hærdeovne, Risterier, hårstødere
 • Dåsefremstilling
 • Papirforarbejdning – varm pulp og tørring
 • Mejerier, Mosterier
 • Bageovne, stikovne, tunnelovne
 • Flamberingsovne, svideovne
 • Pasteurisering, kogekar
 • Termiske efterbrænderanlæg (aerosoler) – TPC, TNV
 • Røggasser fra ovne, tørreprocesser, hærdeprocesser, digler
 • Varm væske eller vand fra processer
 • Damp fra forskellige kilder
 • Varme produkter (f.eks. varmt stål, klinker, mursten, glas, afstøbninger)
 • Strålingsvarme – konvektionsvarme fra varme kilder (f.eks. rør, transportbånd)
 • Køleluft fra trykluftpumper
 • AC/klimaanlæg

Industrier som typisk genererer spildvarme:

Drikke- & fødevareproduktion inden for eksempelvis:

Industriel produktion inden for eksempelvis:

  Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

  Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
  Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet