info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

VARMEGENVINDINGSLØSNINGER

Varmegenvinding – høst overskudsenergien

Ved anvendelse af et varmegenvindingssystem fra exodraft kan op til 95% af den varme, der ellers ville være gået tabt, genvindes (den energi, der går tabt som røggas eller procesvarme, er som regel 10% til 15% af den samlede energimængde). Den effektive brug af overskudsvarmen kombineret med konkurrencedygtige priser betyder, at en investering i exodraft varmegenvinding har tilbagebetalt sig selv i løbet af få år, hvorefter fortjenesten fortsætter mange år frem, enten som ren energibesparelse eller som indtægt ved videresalg af den genvundne varme til fjernvarmenettet. Samtidig reduceres udledningen af CO2 til gavn for miljøet og virksomhedens grønne regnskab.

Exodraft installatør

Overskudsvarmen i dine røggasser kan via exodrafts varmegenvindingssystemer genvindes, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse i din virksomhed. Mulighederne omfatter genintegrering af spildvarmen i den oprindelige proces eller anden intern brug gennem integrering med andre processer, rumopvarmning, rengøring eller badefaciliteter. I tilfælde af, at du ender med at genvinde mere varme end du reelt har behov for internt i virksomheden, kan du tjene penge på at overføre din overskudsvarme til en tredjepart, såsom et kommunalt fjernevarmenet.

trykventiler

Hos exodraft systems udarbejder vi også varmegenvindingsløsninger til din virksomheds trykluftkompressorer. Kompressorer har traditionelt et stort energispild, hvor langt størstedelen, ofte op til 95%, af energien ender som spildvarme. Uanset om du har kompressorer af ældre dato eller nyere modeller, der fra producentens side er klargjort til varmegenvinding, sørger vi for, at du opnår det maksimale energiudbytte fra din kompressor.

procesluft

Med “procesluft” forstås luft mellem 120 °C og 180 °C med et relativ højt fugtindhold udledt fra en proces i virksomheden. Fugtholdig luft er lig med energiholdig luft, og denne energi har vi hos exodraft systems specialiseret os i at udvinde ved at kondensere vandet i luften. En typisk proces i en virksomhed, der danner grundlag for varmegenvinding af procesluft er vaskning. Hvad enten der er tale om vask af forme i et mejeri, ølkasser i et bryggeri eller noget helt tredje, er vaskemaskiner og vaskekar faste tilvejebringere af energiholdig procesluft og dermed oplagte mål for varmegenvinding. En anden typisk proces er kogning.

procesvand

Varmegenvinding af procesvand er den mere “direkte” pendant til varmegenvinding af procesluft. Hvor der i sidstnævnte tilfælde er behov for at kondensere luften først, altså omdanne den til vand, før energien kan trækkes ud, kan procesvand udnyttes i sin direkte form, dvs. man behøver blot tilføje en varmeveksler for at trække energien ud. Vaske- og kogekar med varmt, energirigt vand er ideelle kandidater til denne type af varmegenvinding.

varmepumpe

En eldrevet varmepumpe bruges til at tage energien fra vand, der ligger i et lavt temperaturområde og “pumpe” den op i et højere temperaturområde. Ved at tilsætte en mængde el kan man altså hive f.eks. 20° grader ud af noget vand, der i forvejen er 30° og putte disse 20° ind i noget andet vand, der er 70°, således at førstnævnte vand ender med at være 10° og sidstnævnte vand ender med at være 90°. Noget vand, der ligger lige under eller tæt på temperaturgrænsen for brugbart vand (i varmegenvindingsøjemed), kan altså gøres brugbart ved hjælp af en varmepumpe.

exodraft RSHT

exodraft har siden 1957 været førende inden for mekanisk skorstenstræk og trækstyring og har således i mere end 60 år leveret røgsugere og trækregulatorer til både virksomheder og private. Hos exodraft systems forstår vi vigtigheden af optimal luftforsyning og aftræk og, ud over at stå for levering af diverse exodraft komponenter (røgsugere, kanalventilatorer, styringer mv.), tager vi også hånd om eventuel skorstensføring samt dimensionering og udarbejdning af aftrækskanaler fra bunden, hvad enten det er i forbindelse med installation af et varmegenvindingssystem eller ej.