info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

VARMEGENVINDING FRA PROCESVAND

exodraft systems > LØSNINGER > VARMEGENVINDING FRA PROCESVAND
proces vand

Varmegenvinding fra procesvand

Varmegenvinding fra procesvand er den mere “direkte” pendant til varmegenvinding af procesluft (se også Procesluft). Hvor der i sidstnævnte tilfælde er behov for at kondensere luften først, altså omdanne den til vand, før energien kan trækkes ud, kan procesvand udnyttes i sin direkte form, dvs. man behøver blot tilføje en varmeveksler for at trække energien ud.  

Hvor finder man procesvand?

vandhane ikon

Restvand

koldt vand ikon

Kølevand

Restvand

Sukkerfabrik Restvand er overskydende vand fra en proces (f.eks. vaskemaskiner), der er varmt nok til, at man kan udnytte energien i det. Restvand, der ligger over 70-80 °C kan konverteres direkte (vand-til-vand). Hvis vandet derimod ligger omkring de 50 °C er det stadig for varmt til, at det må ledes direkte i kloakken og samtidig for koldt til, at det kan konverteres direkte. Her kan man imidlertid benytte en varmepumpe til at løfte vandet op i et temperaturleje, hvor det kan bruges til varmegenvinding (læs mere under Varmepumpe).

Kølevand

Kølevand er vand, der bruges til køleprocesser. Det kan være alt lige fra køling af hydraulik til køling af et datacenter. I stedet for at have en tørkøler på taget, der køler en proces eller et område ved at trække varmen ud og væk, bruges i stedet en varmepumpe så energien kan bruges fornuftigt til eksempelvis fjernvarme.

tør kølere

Udnyt varmen fra dine tørkølere i stedet for at lukke den ud til fuglene.

Fra proces til fjernvarme

Har du ikke selv brug for den overskydende varme, kan du sælge varmen videre til fjernvarmeanlægget til en pris, der er fordelagtig for begge parter. Du opnår en ekstra indtægt ved salg af varme til fjernvarmeproducenten og fjernvarmeværket får leveret den overskydende varme til en billigere pris, i forhold til hvad det ville koste at producere varmen selv ved brug af gas, olie og halm. Desuden er mange fjernvarmeværker meget interesseret i den bæredygtige og miljøvenlige profil, der følger med genanvendelsen af overskudsvarmen.

illustration varmegenvinding

Kontakt os og lad os beregne hvor meget energi og CO2 du kan spare.

RING 70 10 22 34

Eller tryk her:

KONTAKT OS