info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

VARMEGENVINDING FRA RØGGASSER

exodraft systems > LØSNINGER > VARMEGENVINDING FRA RØGGASSER
varmeveksler

Røggasveksler

Ved hjælp af en røggasveksler fra exodraft kan overskudsvarmen i dine røggasser genvindes, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse i din virksomhed. Mulighederne omfatter genintegrering af spildvarmen i den oprindelige proces eller anden intern brug gennem integrering med andre processer, rumopvarmning, rengøring eller badefaciliteter. I tilfælde af, at du ender med at genvinde mere varme end du reelt har behov for internt i virksomheden, kan du tjene penge på at overføre din overskudsvarme til en tredjepart, såsom et kommunalt fjernevarmeanlæg.

Røggas som energikilde

De fleste virksomheder i fremstillingsindustrien har processer, der fører til udledning af røggas. Hvad de færreste er klar over er, at varme røggasser er fyldt med brugbar energi. Som oftest ender denne energi dog med at ryge op og ud gennem skorstenen, i stedet for at komme virksomheden til gavn. Denne kedelige tendens vil vi hos exodraft systems gerne ændre på, hvorfor vi med vores røggasveksler tilbyder virksomheder at udvinde den overskydende energi fra deres røggas og anvende den – i form af varmt vand – til forskellige nyttige formål.

exchanger

Hvor kan den genvundne energi bruges?

skema over varmt vand proces

Fordele ved et exodraft varmegenvindingssystem

Varmegenvindingsenheder

  • Hurtigt investeringsafkast – som regel 2-3 år
  • Det mest kompakte og effektive varmegenvindingssystem på markedet
  • Nem vedligeholdelse på grund af udtagelige varmevekslere
  • Vores bypass-system sikrer stabil og uafbrudt drift (ingen nedetid for din produktion)
  • En enkelt dedikeret kontaktperson til at sikre den bedst mulige kundeservice
  • PLC-styring muliggør både onsite- og fjernbetjening samt -monitorering (tilvalg)
  • Kan installeres i både lodret og vandret position
  • Kort leveringstid – typisk 3-4 måneder

Bliv klogere på exodraft’s sortiment af røggasvekslere på www.exodraft-varmegenvinding.dk

Hvordan fungerer en røggasveksler?

bageriovn illustration

En røggasveksler  er en varmeveksler designet til at udvinde energien i varme røggasser og konvertere den – typisk – til varmt vand. Ved at tilføre koldt vand til veksleren og derefter varme veksleren op med en gennemstrømning af varme røggasser, absorberer vandet i veksleren varmen fra røggasserne. Resultatet er, at det kolde vand kommer ud på den anden side af veksleren som varmt vand og – modsat – nedkøles røggasserne i deres passage gennem veksleren, idet de afgiver en mængde af deres varme til vandet. Vi har lavet følgende animation, der illustrerer røggasvekslerens funktion i en exodraft Safe Plate varmegenvindingsenhed i kontekst af et industrielt anlæg:

Fra proces til fjernvarme

Har du ikke selv brug for den overskydende varme, som din varmeveksler genererer, kan du sælge varmen videre til fjernvarmeanlægget til en pris, der er fordelagtig for begge parter. Du opnår en ekstra indtægt ved salg af varme til fjernvarmeproducenten og fjernvarmeværket får leveret den overskydende varme til en billigere pris, i forhold til hvad det ville koste at producere varmen selv, ved brug af gas, olie og halm. Desuden er mange fjernvarmeværker meget interesseret i den bæredygtige og miljøvenlige profil, der følger med genanvendelsen af overskudsvarmen, en profil, der selvfølgelig også tilfalder dig som giver.

illustration varmegenvinding

Kontakt os og lad os beregne hvor meget energi og CO2 du kan spare.

RING 70 10 22 34

Eller tryk her:

KONTAKT OS