info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

VARMEPUMPE TIL VARMEGENVINDING

Caption aligned here
exodraft systems > LØSNINGER > VARMEPUMPE TIL VARMEGENVINDING
varmepumpe

Varmepumpe til varmegenvinding

En eldrevet varmepumpe bruges til at tage energien fra vand, der ligger i et lavt temperaturområde og “pumpe” den op i et højere temperaturområde. Ved at tilsætte en mængde el kan man altså hive f.eks. 20 °C grader ud af noget vand, der i forvejen er 30 °C og putte disse 20 °C ind i noget andet vand, der er 70 °C, således at førstnævnte vand ender med at være 10 °C og sidstnævnte vand ender med at være 90 °C. Vand, der ligger under temperaturgrænsen for brugbart vand (i varmegenvindingsøjemed), kan altså gøres brugbart ved hjælp af en varmepumpe.

Denne video illustrerer skematisk, hvordan en varmepumpe virker.

Hvornår giver det mening at anvende en varmepumpe?

  • Til koldere røggas
  • Våd fugtig luft
  • Koldere væsker / kølevand

VarmepumpeI forbindelse med varmegenvinding på f.eks. varme røggasser, giver varmepumpen os mulighed for at udnytte energien i røggasserne helt ned til 10 °C. I første led af denne varmegenvindingsproces, kan man nøjes med en varmeveksler, da røggasserne er så varme, at varmeenergien overføres direkte (og mere eller mindre gratis) til det koldere vand. Men i takt med, at vandet stiger i temperatur og røggasserne aftager i temperatur, bliver overførslen af varmeenergi mindre og mindre, indtil de to temperaturmæssigt rammer hinanden og overførslen stopper helt. Det er her et potentielt andet led i processen, herunder varmepumpen, kommer til sin ret:

Ved at lave en sekundær cirkulation med 10 °C koldt vand, kan den sidste mængde varmeenergi fra røggasserne overføres til dette vand og pumpes op i det oprindelige, opvarmede vand (den primære cirkulation), hvor det kan bruges i varmegenvindingsøjemed. Dette andet led er selvfølgelig ikke helt gratis, da varmepumpen koster lidt el, men det er ikke desto mindre en betragtelig energigevinst man får til en forholdsvis beskeden pris. Derudover giver varmepumpen os mulighed for at udnytte energien fra de kondenserede røggasser, der opstår, når røggasserne køles ned, da energien herfra kan pumpes op i et brugbart temperaturområde.

Varmepumpen er særlig relevant for 1) virksomheder, typisk fremstillingsvirksomheder, med meget varme røggasser (∼500 °C), hvor man ønsker at udnytte røggassernes varmeenergi til fulde 2) bagerier, hvor røggasserne typisk ligger i et lavere temperaturområde (200-250 °C), og hvor det derfor er nødvendigt at kunne udnytte energien i et lavere temperaturområde for opnå tilstrækkelig rentabilitet samt 3) virksomheder med vaskeprocesser (mejerier, bryggerier, bagerier, pulverlakeringsanlæg osv.), hvor man har procesvand i et lavt temperaturområde (i forhold til førnævnte røggasser), som man ønsker at pumpe op i et brugbart temperaturområde vha. varmepumpen.


Kontakt os og lad os beregne hvor meget energi og CO2 du kan spare.

RING 70 10 22 34

Eller tryk her:

KONTAKT OS