info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ

KVERNELAND GROUP

exodraft systems > KUNDEHISTORIER > KVERNELAND GROUP

Kverneland Group bidrager til fjernvarmen

Japansk-ejede Kverneland Group havde betydelige mængder spildvarme fra deres hærderi i Kerteminde,  men efter at de har installeret et varmegenvindingssystem fra exodraft kan de opfange op til 95% af energien.

Eftersom Kverneland Group nu genvinder mere varme end de reelt selv har brug for, har de valgt en løsning, hvor en del af den genvundne varme overføres direkte og automatisk til det lokale fjernvarmeanlæg mod en fortjeneste.

Dette giver Kverneland en ekstra indkomstkilde samtidig med at de kan bryste sig af at give noget tilbage til lokalsamfundet. En anden gevinst ved varmegenvindingssystemet er, at fabrikkens indeklima er blevet betydeligt forbedret (bl.a. er der mindre diesel-lugt i fabrikken) til stor glæde for de mange ansatte på fabrikken.

Jeg kan klart anbefale, at exodraft kommer og kigger og laver systemet. Det har fungeret upåklageligt. Vi har været glade for dem, og de er stadig til rådighed.

Jakob KlokkerProjektlederassistent, Kverneland