info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

MAT DANIA

Varmegenvinding hos støberiet MAT Dania

MAT Dania, en del af MAT Foundry Group, er et dansk støberi beliggende i Aars nær Aalborg. Støberiet specialiserer sig i totalløsninger inden for jernstøbning samt maskinforarbejdning og montage.

MAT Dania tog kontakt til exodraft systems i 2017 med henblik på at finde bedre udnyttelse af virksomhedens spildvarme, særligt den spildvarme, der blev generet af gasbrænderne på støberiets glødeovne.

exodraft systems drog herefter til Aars for at besigtige MAT Danias anlæg og foretage den nødvendige data-logning på støberiets eksisterende systemer. På baggrund heraf, udarbejdede exodraft systems et tilbud på et varmegenvindingssystem, hvis primære sigte var at genvinde spildvarmen fra glødeprocessen og konvertere den til centralvarmevand til opvarmning og brug i produktionen.

Systemet havde følgende fremtrædende fordele for MAT Dania:

  1. En årlig potentiel produktion af centralvarmevand på 1.450.000 kWh, svarende til en reducering af gasforbrug med ca. 155.000 M3 gas (v. 85% virkningsgrad på kedel). Den årlige produktion af centralvarmevand udgør 191% af den energi der hidtil produceredes i kedelcentralen set over et år, hvorved kedlerne kan fungere som back-up produktion og dermed opnå forlænget levetid.
  2. En reduktion af det eksisterende røggastab med 91%
  3. Mekanisk trækstyring, som sikrer ensartede forhold på klokkerne og dermed forbedret kontrol over afkølingsprocessen.
  4. Eliminering af problemer med røggas i produktionen. På det eksisterende system, havde MAT Dania ikke mulighed for at kontrollere aftrækket, hvilket betød, at der dannedes overtryk i klokken i de perioder, hvor der blev fyret meget på gasbrænderne. Det betød, at røggas blev ledt ind i produktionen til gene for virksomhedens medarbejdere. Med den mekaniske trækstyring fra exodraft systems sikres et stabilt og kontrollérbart undertryk i klokken og problemet med røggas elimineres.
  5. Systemet er fleksibelt i forhold til ydelse og styring, således at der opnås maksimal besparelse under hensyntagen til produktion og kvalitet.

Varmgenvindingssystemet fra exodraft systems blev udarbejdet og idriftsat som en totalløsning, hvor exodraft tog hånd om hele projektforløbet fra den indledningsvise dataindsamling til den endelige nøglefærdige installation.

Systemet blev opbygget omkring en centralt placeret PLC, hvorfra hele anlægget kan betjenes og overvåges. PLC’en er endvidere forbundet til exodraft trendlog – en cloud-baseret trendlog-platform, der løbende gemmer alle data fra systemet til dokumentation af drift og energibesparelser.