info@exodraft-systems.dk
Tel: +45 7010 2234
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

STAEHLE

Varmegenvinding fra produktion af spraydåser

Siden oktober 2016 har tyske G. Staehle GmbH opvarmet deres 7500m² store lager med et røggas-varmegenvindingssystem fra exodraft. Staehle er en af de tre største europæiske fabrikanter af spraydåser med fabrikker i både Stuttgart og Schifferstadt.

Som den ansvarsbevidste virksomhed de er, sætter Staehle en ære i deres bæredygtighed og miljøbevidsthed, og de har været ISO 50001 certificerede siden 2015 ved hjælp af et energiforvaltningssystem, der har fokus på begrænsning og overvågning af CO2-udledninger.

“De resultater exodraft lovede i deres overslag blev indfriet, ja, oversteg sågar det forventede.”

Marc Oliver StaehleAdm. direktør, Staehle GmbH

Genvinding af spildvarme fra røggasser

Processen med at trykke på de tynde aluminiumsplader som spraydåserne fremstilles af, resulterer i gasser, der skal behandles. Derfor sendes gasserne gennem en termisk efterbrænding på 600 °C, hvilket gør dem egnede til frigivelse til omgivelserne.

Staehle ville gerne udnytte de høje udstødningstemperaturer fra efterbrændingen og bruge dem til at opvarme vand til lagerets varmeanlæg. exodraft blev valgt som leverandør af hele skorstenssystemet, herunder genvinding af røggasser til den nye trykkerilinje.

Ifølge Mark Oliver, direktør i Staehle, er grunden til at Staehle valgte exodraft som leverandør, at exodraft var i stand til at tilbyde den mest kompakte og effektive varmegenvindingsenhed på markedet som nøglefærdig løsning.

Høj grad af fleksibilitet og kommunikation

Projektet blev ført ud i livet i 2016 i samarbejde med bygherren, varmeingeniører, elektrikere og skorstensbyggere. Systemet blev tilpasset og designet, så det kunne indarbejdes i produktionsprocessen og en høj grad af fleksibilitet og kommunikation garanterede, at integreringen mellem byggeriet og produktionen via skorstens- og varmevekslerteknologier kunne foretages rettidigt. Ved idriftsættelsen af det nye anlæg viste det sig hurtigt, at de varmegenvindingsresultater, der var blevet lovet i tilbuddet fra exodraft, var blevet fuldstændig indfriet, hvis ikke overgået.

exodraft’s OptiCalcHR beregningssoftware, som er eksternt certificeret, blev anvendt før installationen til beregning af energiudbytte og investeringsafkast. Efterfølgende har Staehle løbende kunnet overvåge den faktiske mængde af genvunden energi fra røggasserne via styringsenhedens skærm.

Siden oktober 2016 har Staehle opvarmet deres i alt 7500 m² store lager med røggas-varmegenvindingssystemet fra exodraft. Resultatet er, at varmeomkostningerne holdes nede og samtidig er Staehle med til at beskytte miljøet og bekæmpe de stigende energiomkostninger.